Internationale Spectator 9 – 2015 (jrg. 69) – Item 12 van 13

NIEUW VERSCHENEN

Nieuwe boeken over de Arabische Lente, de Indiase premier Modi en de Griekse crisis

Joris Kreutzer

Jean-Pierre Filiu

From Deep State to Islamic State: The Arab Counter-Revolution and its Jihadi Legacy

New York: Hurst Publishers, 2015; 328 blz.; € 22,50;

ISBN: 978-1-8490-4546-9

cover

Vanaf eind 2010 deden grootschalige protesten en opstanden de Arabische wereld op haar grondvesten schudden. De zittende regimes reageerden hier heel verschillend op. Machthebbers in Syrië, Egypte en Jemen probeerden de opstanden met behulp van hun veiligheids- en inlichtingenapparaat de kop in te drukken. Ook maakten zij gebruik van criminele bendes (de Baltaguiyya in Egypte) of doodseskaders (de Shabbiha in Syrië). Alles om de macht te behouden.

In dit boek onderzoekt de Franse hoogleraar Midden-Oosten-studies Jean-Pierre Filiu deze pogingen om de Arabische lente de kop in te drukken. Terwijl opstandelingen werden geïntimideerd, gevangen genomen en vermoord, werden in Syrië, Jemen en Egypte Islamistische strijders juist vrijgelaten uit gevangenissen en bewapend. Hiermee werden Jihadistische groeperingen, zoals IS, versterkt. De regimes in Damascus, Sanaa en Caïro hoopten dat hiermee het Westen overtuigd zou worden van de noodzaak de terroristen met harde hand te bestrijden.

Kenners van deze regimes waren verrast door deze acties; zij dachten dat ze de meedogenloosheid en gewelddadigheid van deze regimes wel kenden. De deskundigen onderschatten de bereidheid van de Jemenitische, Syrische en Egyptische machthebbers hun eigen landen de vernieling in te helpen, om maar zelf de absolute macht te behouden. Bashar Al-Assad klom naar de top van de ranglijst van moorddadige tirannen in de regio. Hij heeft bijna de helft van de Syrische bevolking het land uit gedreven en is verantwoordelijk voor de dood van tienduizenden Syrische burgers. Assad heeft een bloedig precedent geschapen, waar machthebbers in de regio bij toekomstige opstanden wellicht ook gebruik van zullen maken.

Lance Price

The Modi Effect: Inside Narendra Modi’s Campaign to Transform India

Londen: Hodder & Stoughton, 2015; 352 blz.; € 35,50;

ISBN: 978-1-4736-1089-7

cover

Op 16 mei 2014 werd Narendra Modi uitgeroepen tot premier van India. Hij was de winnaar van de grootste verkiezing die ooit in het land was gehouden. Hoe werd een man, die als jongen thee verkocht in de trein, de premier van India? Dat is de vraag die politiek strateeg en voormalig journalist Lance Price in dit boek onderzoekt. Hij heeft exclusieve toegang gekregen tot premier Modi en zijn team van verkiezingsadviseurs, waardoor hij de opkomst van Modi, zijn unieke verkiezingsoverwinning en de nasleep van binnenuit kon onderzoeken.

Volgens Price schuilt het geheim van het succes van Modi in zijn innovatieve verkiezingscampagne. Politieke partijen in Groot-Brittannië, Australië en de Verenigde Staten gaan er vaak prat op dat ze in staat zijn moderne en zeer professionele verkiezingscampagnes op te zetten. De campagne die leidde tot Modi’s verkiezing tot premier was echter een masterclass ‘moderne verkiezingscampagne’. Zijn team creëerde een campagne waarin sociale media, het internet, mobiele telefoons en andere digitale technologieën niet alleen werden gebruikt, maar ook werden ingezet om de specifieke omstandigheden in India het hoofd te bieden. Het land is zo groot dat het onmogelijk was voor Modi om elk dorp te bezoeken. Toch nam hij deel aan duizenden publieke evenementen. Dat kon omdat de oplossing werd gevonden in een ‘virtuele Modi’, een levensgroot 3D-hologram waarmee hij kiezers kon bereiken in gebieden waar hij niet fysiek aanwezig kon zijn. Dergelijke innovatieve technologieën brachten miljoenen extra kiezers naar de stembussen. Hierdoor bleek Modi in staat de regerende Congress Party, onder leiding van de machtige Gandhi-dynastie, overtuigend te verslaan.

Peter Siani-Davies

Crisis in Greece

New York: Hurst Publishers, 2015; 276 blz.; € 24,-;

ISBN: 978-1-8490-4404-2

cover

Al bijna vijf jaar berichten de internationale media uitvoerig over de crisis in Griekenland. Aanvankelijk was de berichtgeving vooral financieel van aard en gingen de artikelen en verslagen over schulden en hervormingen. Maar gaandeweg komen er steeds meer berichten over de humanitaire kant van de crisis – berichten over massale protesten, werkloosheid en armoede. Wat begon als een lokaal fiscaal probleem, is uitgegroeid tot een crisis die de sociale en politieke orde in Griekenland ondermijnt. Als er geen blijvende oplossing voor de crisis gevonden wordt, zal ook het voortbestaan van de Euro zelf steeds meer onder druk komen te staan.

De Britse onderzoeker op het gebied van Zuidoost-Europa, Peter Siani-Davies, beschrijft de Griekse crisis en de gevolgen ervan voor de gehele Eurozone. Liggen de oorzaken van de crisis in het huidige Europese financiële stelsel of in het Grieks economisch en politiek systeem zoals zich dat sinds de vroege jaren zeventig heeft ontwikkeld? Hebben bepaalde beslissingen van nationale en internationale spelers, zoals de Europese Unie en het IMF, de situatie verergerd? Wat is de impact van de crisis op het dagelijks leven van de Griekse bevolking? Dit zijn slechts enkele van de vragen die Siani-Davies onderzoekt, om zo tot een antwoord op de centrale vraag te komen: Hoe is Griekenland in deze crisis terecht gekomen, en hoe komt het land er weer uit?