Boekbespreking: Hernieuwde aandacht voor de Geopolitiek
Books & Movies Diplomacy and Foreign Affairs

Boekbespreking: Hernieuwde aandacht voor de Geopolitiek

13 Apr 2016 - 16:54
Photo: Flickr / Hellolapomme
Back to archive

De internationale betrekkingen bevinden zich thans in een fase van grondige herschikking. Nieuwe mogendheden komen op, de gevestigde machtscentra vechten om hun ‘plaats onder de zon’ te behouden. Daar waar in de eerste 25 jaar na het einde van de Koude Oorlog de machtsverhoudingen min of meer voorspelbaar waren en de ‘globalisering’ volop woedde, lijken we nu in een andere fase te zijn aanbeland. Invloedssferen verschuiven en de macht van sommige actoren wordt getest, met grote instabiliteit en oorlogen tot gevolg. Het boek 'Geopolitiek' van Herman van der Wusten & Virginie Mamadouh biedt een handvat ter analyse van deze geopolitieke dossiers.

Lees de volledige boekbespreking in het dossier 'Orde in de wereld van morgen'.

Authors

David Criekemans
Associate Professor in International Relations at the University of Antwerp (Belgium)