Lidewyde Berckmoes

Lidewyde Berckmoes

Onderzoeker Afrika Studiecentrum Leiden

Lidewyde Berckmoes is werkzaam als onderzoeker en universitair docent aan het Afrika Studiecentrum Leiden van de Universiteit Leiden. Opgeleid als antropoloog en Afrika-deskundige, richt zij zich in haar onderzoek en onderwijs op de wijze waarop oorlog en conflict zich spreidt over grenzen en generaties. In recente projecten onderzocht zij hoe ervaringen van conflict intergenerationeel overgedragen worden binnen families in Rwanda, in Burundi en binnen vluchtelingengemeenschappen uit de Grote Meren.

My work
Series - Conflict and Fragility
De toekomst van oorlog en vrede in Afrika: drie trends