Richtlijnen voor auteurs

Voor in te zenden artikelen gelden de volgende algemene regels:

  • Een maximale omvang van 2.000 woorden (exclusief voetnoten).
  • Informatie over de auteur & foto van de auteur.
  • Alinea’s dienen zo kort mogelijk te blijven (ongeveer 50 woorden per alinea) met daarbij gaarne veelvuldig gebruik van tussenkoppen i.v.m. de leesbaarheid online.
  • Graag artikel voorzien van intro/abstract van ongeveer drie zinnen.
  • Gelieve geen hyperlinks gebruiken in de tekst. Het notenapparaat dient beperkt te blijven, zowel in omvang als in aantal. Verwijzingen naar boeken, artikelen in bundels, en artikelen in dagbladen en tijdschriften dienen in de huisstijl van de Clingendael Spectator te worden weergegeven (zie onder).

 

Correcte referenties in de voetnoten naar:

Webpagina’s:

Indien mogelijk het webadres niet als letterlijke URL weergeven maar als hyperlink.

Gebruik hiertoe de functie Hyperlink invoegen in Word of de sneltoets Ctrl + K.

Boeken:

Eerst de naam van de auteur (bij voorkeur voor- en achternaam), vervolgens de titel van het boek in cursief, dan de plaats van de uitgever, gevolgd door dubbele punt, de naam van de uitgever, gevolgd door een komma, dan het jaar van uitgave, gevolgd door een komma, en zo mogelijk de paginanummers.

Voorbeeld:
Koos Janssen, De Verenigde Staten en China, Amsterdam: Bert Bakker, 2012, blz. 82-86. 

Artikelen in dagblad of tijdschrift:

Eerst de naam van de auteur (bij voorkeur voor- en achternaam), vervolgens de titel van het artikel tussen enkele aanhalingstekens, gevolgd door een komma, dan de naam van dagblad / tijdschrift in cursief’, vervolgens (voor tijdschrift, indien mogelijk) jaargang en nummer, gevolgd door jaartal, en paginering.

Voorbeeld Dagblad:
Maarten van Dalen, ‘Obama wint Amerikaanse verkiezingen’, de Volkskrant, 10 november 2012.

Voorbeeld Tijdschrift:
Maarten van Dalen, ‘Obama wint Amerikaanse verkiezingen’, Internationale Spectator, jrg. 67, nr. 2, februari 2013, blz. xxx-xxx.

Artikelen in een bundel:

Eerst de naam van de auteur (bij voorkeur voor- en achternaam), vervolgens de titel van het artikel tussen enkele aanhalingstekens, gevolgd door een komma, dan ‘in:’ gevolgd door de naam / namen van de redacteuren van de betreffende bundel, vervolgens ‘(red.)’, en de naam + uitgever van de bundel (zie verder onder boeken).

Voorbeeld:
Piet Dillissen, ‘Zuid-Afrika en de apartheidspolitiek’, in: Daan Peters & Jan Visser (red.), Geschiedenis van Zuid-Afrika, Deventer: Kluwer, 2012, blz. 124-156.