Clingendael Spectator

Clingendael Spectator is sinds 1947 hét magazine voor internationale betrekkingen, gratis toegankelijk voor iedereen met belangstelling voor actuele ontwikkelingen in de wereldpolitiek
Hét publieke platform voor debat over de Europese Unie
Get involved

Clingendael Spectator

Clingendael Spectator is sinds 1947 hét magazine voor internationale betrekkingen, gratis toegankelijk voor iedereen met belangstelling voor actuele ontwikkelingen in de wereldpolitiek

Dossiers

Dossier - EU's migration (mis)management?
Will the European Union be able to rise to the challenges of irregular immigration?
Het Europese coalitiespel
Hoe verschuiven de onderlinge machtsverhoudingen in Europa post-Brexit?
Europe’s energy relations: between legacy and transformation
How do the EU political relations in oil, natural gas and the transition towards a cleaner energy mix evolve?
Mensenrechten: pijler of hinderpaal van buitenlandbeleid?
Vormen mensenrechten na 70 jaar universele rechten van de mens een pijler of een hinderpaal voor buitenlandbeleid?
Meer dossiers