Over ons

Sinds 1947 biedt de Clingendael Spectator achtergronden en analyses van de internationale verhoudingen op het snijvlak van wetenschap en journalistiek. Tot eind 2014 verscheen het tijdschrift tien keer per jaar op papier, waarna in 2015 is overgegaan op digitale edities en dossiers. Medio 2017 is de naam Clingendael Spectator gelanceerd om 70 jaar na oprichting met een tweetalig online magazine ook een internationale doelgroep te bedienen met de broodnodige duiding van actuele ontwikkelingen op het wereldtoneel, al dan niet vanuit een Nederlandse invalshoek.

De website kent een voor zover bekend unieke constructie in het medialandschap waarbij de lezer met een Nederlandstalige browser zowel de Engels- als Nederlandstalige artikelen ziet, terwijl de bezoeker met een browser in iedere andere taal zich in een volledig Engelstalige omgeving bevindt.

De Clingendael Spectator is een onafhankelijke uitgave van het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael, dat hierbij samenwerkt met Egmont, Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen te Brussel. De missie van de Clingendael Spectator is om met kwalitatief hoogwaardige artikelen zowel nationaal als internationaal een bijdrage te leveren aan onafhankelijke meningsvorming over internationale vraagstukken.

Het magazine wordt uitgegeven op grondslag van een redactiestatuut. Alle in dit magazine uitgesproken meningen en inzichten blijven geheel voor verantwoordelijkheid van de schrijvers. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eindredactie.