Monika Sie Dhian Ho

Algemeen directeur van Instituut Clingendael

Monika Sie Dhian Ho is Algemeen Directeur van Instituut Clingendael. Ze is tevens vicevoorzitter van de Staatscommissie Demografische trends 2050 en docent aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag.

Monika studeerde Politieke wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en gaf daar ook colleges. Ook was ze docent Internationale Betrekkingen en Internationale Politieke Economie aan de Universiteit Leiden.

Bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werkte ze als onderzoeker en projectmanager, met een focus op de Europese Unie, ontwikkelingssamenwerking en democratische overgang en consolidatie.

Voordat ze bij Clingendael kwam, was Monika directeur van de Wiardi Beckman Stichting, de sociaaldemocratische denktank in Nederland.