Gelijn Molier

Universitair hoofddocent op de afdeling Encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden

Dr. Gelijn Molier studeerde Nederlands recht, afstudeerrichting Publiekrecht en daarnaast Juridische Bestuurswetenschappen van 1988-1994 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 1995 tot 1999 werkte hij als assistent in opleiding voor de afdeling Internationaal Recht van de rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Gedurende de periode van 2000-2006 werkte hij als universitair docent  voor de afdeling Algemene Rechtswetenschap aan diezelfde universiteit. Hij verzorgde in Groningen onderwijs in de vakken internationaal recht, staatsrecht, algemene rechtswetenschap en juridische vaardigheden. In september 2006 maakte hij de overstap naar de Universiteit Leiden en trad als universitair docent in dienst van de afdeling Encyclopedie van de rechtswetenschap.

Zijn onderzoeksgebieden-interesses zijn: mensenrechten, in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting, internationaal recht en het gebruik van geweld, in het bijzonder humanitaire interventies, rechtstheorie van het internationaal publiekrecht en rechtsfilosofie.

My work
Boeken & Films - Geopolitiek & Wereldorde
De zinsvraag naar de geschiedenis (boekbespreking)
Opinie - Conflict en Fragiele Staten
Falende staten en non-statelijke actoren