Edwin Bakker

Hoogleraar (Counter)Terrorism aan de Universiteit Leiden en Directeur van het ICCT

Prof. Dr. Edwin Bakker is hoogleraar Terrorisme en Counterterrorisme aan de Universiteit Leiden en directeur van het Institute of Security and Global Affairs in Den Haag. Zijn onderzoeksgebieden zijn radicalisering, jihadistisch terrorisme en de profielen van (jihadistische) terroristen. Edwin Bakker doceert vakken in het master programma Crisis & Security Management aan de Universiteit Leiden en is gastdocent op, onder andere, de Universiteit Utrecht, het Clingendael Instituut en het NATO Defence College.

Verder is hij verbonden aan het International Center for Counter Terrorism (ICCT) en bestuurslid van het Nederlands Helsinki Comité en van de Stichting Inlichtingen Studies Nederland. Edwin Bakker is ook redacteur bij de Engelse tijdschriften Security & Human Rights en de Journal of Strategic Security en het Nederlanse tijdschrift Vrede & Veiligheid.

My work
Analyse - Veiligheid en Defensie
Tien jaar Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland
Opinie - Veiligheid en Defensie
Jihadistisch terrorisme in 2015