Jihadistisch terrorisme in 2015
Opinie Veiligheid & Defensie

Jihadistisch terrorisme in 2015

29 Jan 2015 - 14:35
Photo: ISIS-strijder (zwaait met vlag) in ar-Raqqah, Syrië. Bron: Flickr.com, Ogbodo Solution.
Terug naar archief
Author(s):

Het afgelopen jaar stond al in het teken van (de strijd tegen) het jihadistisch terrorisme, en 2015 is met de aanslagen in Parijs en het extreem geweld van Boko Haram in het noordoosten van Nigeria wel heel slecht begonnen. De grootste dreiging die dit jaar in Europa, en specifiek ook in Nederland, uitgaat van het jihadistisch terrorisme is echter niet van fysieke, maar van maatschappelijke aard. Onze samenleving wordt bedreigd!

Auteurs

Edwin Bakker
Hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme en Hoofd Kennis & Onderzoek van de Politieacademie