het Agreekment-dossier
5 – 2015 (jrg. 69)

redactioneel

Balancerend tussen Grexit en Agreekment

Redactie

Europa was de afgelopen maanden in de ban van de Griekse schuldencrisis. Het gevaar van een ‘Grexit’ werd op het allerlaatste moment afgewend door een akkoord dat inmiddels als ‘Agreekment’ (naar de woorden van Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad) bekend staat.

De Griekse kwestie kent vele facetten. Allereerst de onderhandelingen in Brussel: die waren soms ongekend fel. De vraag is in hoeverre dat tot een definitieve vertrouwensbreuk tussen de Grieken en de rest van Europa heeft geleid. Dat er, ten tweede, bij de oplossing van problemen in de eurozone vaak een spanningsveld bestaat tussen het Europese bestuur en de nationale democratieën is de laatste maanden wel duidelijk geworden. Als derde aspect: welke consequenties heeft de kwestie-Griekenland op geopolitiek gebied? En, last but not least, is daar natuurlijk de financieel-economische component.

Deze facetten worden in het volgende ‘Vierluik’ onder de loep genomen. Zo wordt de Griekse problematiek geanalyseerd vanuit onderhandelingstechnisch, democratisch, geopolitiek respectievelijk financieel-economisch oogpunt.

Blijf op de hoogte en/of zoek diepgang: via onze Website en Nieuwsbrief!

Bezoek onze website, ook voor toegang tot ons uitgebreide archief: voor nog meer duiding en diepgang bij de internationale ontwikkelingen van vandaag en morgen. Ook brengt de Internationale Spectator maandelijks een Nieuwsbrief uit, met daarin nieuws van de redactie, de aankondiging en inhoud van de komende aflevering, de agenda voor de komende maand, en veel meer. U kunt zich gratis aanmelden voor deze Nieuwsbrief.

Coverfoto: © Flickr – Roy L.