Add new comment

Dit artikel en beschrijving van de genoemde problemen lijkt vooral een bepaald gevoel op te willen roepen, waarbij het volledig voorbij gaat aan de daadwerkelijk bestaande problemen en het feit dat er institutioneel racisme is in Nederland.
Dit laatste is erkend door Mark Rutte maar is daarvoor al meerdere malen bewezen in onderzoeken. Denk aan het niet of minder krijgen van kansen op het gebied van onderwijs, carrière, onderdak vinden, etc. Daarnaast is er sprake van de 'unconscious bias', niet alleen bij politie maar daar levert het de meer urgente problemen op.

Dit zijn dingen waar wij als individuele Nederlander vaak weinig tot niets aan kunnen doen, behalve bewust worden van die onbewuste vooroordelen - die we allemaal hebben. Dat kan vervreemdend voelen, ineens moeten wij ons bewust worden van ons privilege waarvan we niet wisten dat we het hadden. Dit levert ons echter geen achteruitgang op, het levert gekleurde mensen vooruitgang op.

Deze boodschap mis ik volledig in het artikel. Het is moeilijk om het bestaan systemisch racisme in te zien als wit persoon. Het is iets waar wij als witte mensen nu eenmaal geen last van kúnnen hebben. Dat betekent echter niet simpelweg dat het niet bestaat, en daarom zijn die onderzoeken gedaan waarin wordt aangetoond dat systemisch racisme een feit is. Ook in Nederland.

Dat je hier geen aandacht aan besteedt, naast gebruikte bewoordingen, versterken het idee dat dit artikel bedoeld is om een gevoel op te roepen wat juist leidt tot polarisering.

Dat 'de andere kant' het niet altijd goed aanpakt, bijvoorbeeld de zogenaamde 'cancel culture' is waar. Overigens bestaat die aan beide kanten, en uiteraard is niet iedereen zo, maar dat lijkt mij geen excuus. Uiteindelijk is dialoog en openheid essentieel om hier samen uit te komen, om een wereld te creëren waar iedereen gelijkwaardige kansen krijgt. Voor dialoog moet je echter open staan voor de zienswijze van de ander, en dat haal ik absoluut niet uit dit artikel. Beschuldig je dan niet de andere kant van wat je zelf ook doet?

Op één specifiek punt wil ik ingaan, namelijk dat George Floyd een zwangere vrouw had bedreigd. Dit is uiteraard niet acceptabel, wel vraag ik me af wat je hiermee wilt zeggen. Dat hij een vrouw bedreigde maakt het acceptabel dat hij is gedood? Vind je dat die bedreiging de doodstraf verdient?

Laat ik duidelijk stellen dat het bestaan van wit privilege en institutioneel racisme niet betekent dat witte mensen het niet zwaar kunnen hebben. Het betekent puur dat als twee mensen exact dezelfde problemen hebben, maar van die twee is er één wit en de ander niet, dat de witte persoon niet óók nog gediscrimineerd kan worden op basis van etniciteit. En de ander wel.

Voor links ter onderbouwing van het bestaan van instutioneel racisme in Nederland verwijs ik graag door naar artikelen op o.a. Nu.nl, de Volkskrant en de Correspondent. Links zijn in het plaatsen van een reactie hierop niet toegestaan.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.