Kiza Magendane

Politicoloog en knowledge broker

Kiza Magendane is als knowledge broker werkzaam bij The Broker, een kennismakelaarsorganisatie die academische en praktische kennis verbindt voor de co-creatie van inclusief en duurzaam ontwikkelingsbeleid. Hij heeft politieke wetenschappen in Amsterdam en Antwerpen gestudeerd en schrijft essays en reportages voor De Groene Amsterdammer en NRC.  

My work
Series - Conflict and Fragility
Afrika na de kolonisatie: succesverhaal of mislukking?