Clingendael Spectator Studentencolumn

Go here for English.

Naast analyses, interviews, opiniestukken, series en boek- en filmbesprekingen publiceert de Clingendael Spectator met enige regelmaat een column. In deze columns schrijven deskundigen vanuit hun expertise wat ze is opgevallen in het nieuws over internationale politiek. Omdat studenten vaak een verfrissende blik hebben op de wereldpolitiek, publiceert de Clingendael Spectator eens in het halfjaar een column van een student. Zijn jou, op basis van jouw reeds gevormde ervaring, dingen opgevallen in de actualiteit? Heb jij een scherpe blik en een vlotte pen?

Schrijf een column (in het Nederlands of Engels) van max. 800 woorden en stuur deze uiterlijk 15 oktober 2023 naar spectator@clingendael.orgUiteraard mag de column gebaseerd zijn op een studieopdracht of scriptie. Houd onderstaande richtlijnen in acht bij het schrijven van de column.

De winnende column wordt op de website van de Clingendael Spectator gepubliceerd.

Richtlijnen voor een column/opiniestuk

Hoe schrijf je een opinie?

1. Waarom?
Het is allereerst belangrijk om je te realiseren waarom je een opinie schrijft. Een opiniestuk is niet zoals een nieuwsartikel, essay of analyse over het onderwerp waarover je schrijft. Je schrijft een opiniestuk omdat je iets te vertellen hebt! Het helpt als je écht een mening hebt over het onderwerp en er gepassioneerd over kan schrijven. Let op: het is wel belangrijk om bij de feiten te blijven.

2. Waarover?
Twee zaken zijn van belang als het gaat om het onderwerp: kennis en urgentie.

Het is ten eerste belangrijk om te schrijven over een onderwerp waar jij veel over weet. Niet alleen omdat dat interessanter is om te lezen, maar ook omdat je het jezelf makkelijker maakt om het stuk te schrijven. Bij een column is timing ook van belang; je komt misschien te laat op de markt als je het onderwerp eerst nog helemaal moet uitpluizen.

Ten tweede moet het voor de lezer duidelijk zijn waarom dit onderwerp relevant is. Het onderwerp van een column moet aansluiten op een debat dat op het moment speelt of juist een debat initiëren (over een actueel onderwerp). Dit is vooral van belang als je gepubliceerd wil worden; kranten, tijdschriften en blogs spelen allemaal in op actuele zaken. Sluit dus zo snel mogelijk aan op een discussie. Pas daarbij op dat je geen open deuren intrapt; zoek naar oplossingen in plaats van constateringen.

3. Hoe?
Een opiniestuk bestaat meestaal uit 600 tot 800 woorden. Voordat je gaat schrijven, moet je het stuk kunnen samenvatten in één of twee kernzinnen. Je hebt een sterk argument en het is voor je lezers duidelijk waarom ze jouw opinie moeten lezen. Het is belangrijk om je lezers erbij te houden; je wil niet dat ze na de derde alinea afhaken.

Een opinie schrijven is heel anders dan een academisch essay, paper of literatuurstudie. Je krijgt de aandacht van de lezers door meteen het probleem en je hoofdargument te benomen. Gebruik geen academisch taalgebruik en houd je zinnen kort. Gebruik woorden die je lezers kennen.

Het belangrijkst is dat je een overtuigend argument ten berde brengt. Vermijd te veel beschrijving en gebruik heldere voorbeelden, daardoor is de kans groter dat je lezers jouw stuk onthouden. Houd het simpel en pretendeer niet dé autoriteit op dit gebied te zijn. Het vergroot de legitimiteit van het stuk als je als schrijver erkent dat anderen misschien van andere mening zijn.

4. Concludeer!
Aan het einde van je column sluit je af met je hoofdargument, die je als eerste ook hebt benoemd, maar gebruik een andere verwoording. Jouw opinie moet stimulerend zijn en je werpt een frisse blik op het onderwerp.

5. En als laatste…
Onthoud waarom je ook alweer was begonnen aan een opinie. Jij hebt een mening die je wilt delen en een oplossing voor een relevant en actueel probleem.