Kees van Paridon

Hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Dr. Kees van Paridon (1952, Leidschendam) is hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Sinds 1979 werkt hij als universitair docent op de economiefaculteit van dezelfde universiteit. Hij promoveerde in 1987 met een proefschrift over de verbanden tussen economische groei, structurele veranderingen en internationalisering. Hij heeft onderzoek gedaan bij het Centraal Planbureau (CPB) en hij heeft gewerkt bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Ook was hij buitengewoon hoogleraar Duitse economische ontwikkeling en Nederlands-Duits economische betrekkingen aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Sinds juli 2011 werkt hij parttime als Chief Science Officer bij de gemeente Rotterdam.

My work
Analyse - Duurzaamheid
Het dilemma van de Duitse economie
Analyse - Europese Zaken
Drieluik: Duitsland kiest
Analyse - Mondiale Issues
Naar een nieuwe financiële architectuur?