De Responsibility to Protect na Libië en Syrië
Analyse Geopolitiek & Wereldorde

De Responsibility to Protect na Libië en Syrië

24 Jan 2018 - 16:32
Photo: Lars Magne Hovtun / Norwegian Air Force / Flickr
Terug naar archief
Author(s):

De responsibility to protect werd in september 2005 tijdens een VN-top ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de VN door staatshoofden aanvaard. Moet naar aanleiding van de crises in Libië en Syrië worden geconcludeerd dat R2P ten grave kan worden gedragen? 

Lees het volledige artikel in ons dossier: Mensenrechten: pijler of hinderpaal van buitenlandbeleid?

 

Auteurs

Karin Wester
Strategisch Beleidsadviseur Noord-Afrika en Midden-Oosten bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken