Het gaat om de gevolgen: elf aandachtspunten voor buitenlandbeleid
Analyse Diplomatie en Buitenlandse Zaken

Het gaat om de gevolgen: elf aandachtspunten voor buitenlandbeleid

06 Jun 2016 - 10:09
Photo: Flickr / Minister-president Rutte
Terug naar archief

De discussie die is ontstaan over de vraag wat het beste richtsnoer is voor het buitenlandbeleid volgt de klassieke keuze tussen enerzijds behartiging van nationale belangen en anderzijds ethische en juridische waarden en politieke idealen. Han ten Broeke begon de discussie met een doorwrochte uiteenzetting van uitgangspunten voor een realistisch beleid.[1] Hij stelt vast dat internationale politiek door grote machten wordt beheerst en dat een kleine staat als Nederland daar met zijn juridische, morele en idealistische voorkeuren weinig aan kan veranderen en ‘Realpolitik’ dient te voeren om effectief te zijn.

Lees het volledige artikel in het dossier 'Een realistisch buitenlands beleid?'

 


[1] Internationale Spectator, 2 maart 2016.

 

Auteurs

Joris Voorhoeve
Emeritus hoogleraar Internationale Organisaties aan de Universiteit Leiden