Internationale Spectator gedenkt Edmund Wellenstein
Redactioneel Diplomatie & Buitenlandse Zaken

Internationale Spectator gedenkt Edmund Wellenstein

02 Mar 2016 - 14:04
Terug naar archief

De kernredactie heeft met leedwezen kennis genomen van het overlijden van dr. Edmund P. Wellenstein. ‘Mom’ Wellenstein was een zeer gewaardeerd auteur van de Internationale Spectator, en gedurende vele decennia nauw betrokken bij ons tijdschrift. Hieronder gedenken wij Mom Wellenstein met twee In Memoriams, van Fred van Staden, hoofdredacteur van de Internationale Spectator in de periode 1995-2005, en van Ko Colijn, directeur van Instituut Clingendael.

===================================================

Op zaterdag 27 februari is dr. Edmund P. Wellenstein op de leeftijd van 96 jaar overleden. Mom Wellenstein heeft bovenal als Europees topambtenaar een invloedrijke rol vervuld in de ontwikkeling van de Europese Gemeenschappen, maar ook is hij voor Clingendael van grote betekenis geweest. Zo was hij in het begin van de jaren ’80 betrokken bij de oprichting van het Instituut en trad hij aan als voorzitter van de (toenmalige) Raad van Toezicht.

Gedurende een lange reeks van jaren was hij een regelmatige bezoeker van bijeenkomsten in Clingendael. Eigenlijk was geen conferentie of seminar compleet zonder zijn aanwezigheid. Gezeten op een plaats in een van de eerste rijen nam hij aan vrijwel elke discussie deel. Imposant was de grote kennis van zaken die hij telkens demonstreerde. Alleen al door de elegante en minzame bewoordingen stalen zijn interventies de show. Hij was voor elke spreker complimenteus als het even kon, maar kritisch waar het moest. En altijd waren zijn met historische verwijzingen en anekdotes gelardeerde bijdragen rijk van inhoud en zeer ter zake.

Ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van Mom Wellenstein heeft het Instituut te zijner ere in oktober 2009 een speciaal symposium gehouden. Voor velen, ook binnen de Clingendael-gemeenschap, was Mom een inspirerende leermeester, wijze raadsman en een trouwe vriend. Laten we hem met diep respect gedenken.

 

Fred van Staden, oud-hoofdredacteur van de Internationale Spectator en oud-directeur van Instituut Clingendael

___________________________________________________

 

In memoriam: Edmund Wellenstein

Met grote verslagenheid hebben de staf van Instituut Clingendael en de redactie van de Internationale Spectator kennis genomen van het bericht van overlijden van Edmund ‘Mom’ Wellenstein.

Edmund Wellenstein is decennialang zeer betrokken geweest bij Clingendael en de Internationale Spectator. Hij stond in de jaren tachtig als voorzitter van de toenmalige Raad van Toezicht aan de bakermat van de oprichting van het Instituut en was een frequent en trouw bezoeker van lezingen en symposia, waarbij hij zijn uitgebreide kennis en ervaring over Europese zaken deelde. Dit deed hij altijd op heel persoonlijke, erudiete en bescheiden manier. Daarnaast publiceerde hij in de Internationale Spectator;  een voorbeeld hiervan is zijn briefwisseling met Jérôme Heldring die in november 2012 werd gepubliceerd in reactie op de laatste column van Heldring in de NRC.

Zijn band met Clingendael werd op speciale wijze geïllustreerd in het symposium dat Clingendael in 2009 organiseerde ter gelegenheid van zijn 90e verjaardag. Kenmerkend was zijn reactie toen hem dit initiatief werd voorgelegd: hij toonde zich vereerd, maar  wilde maar op één voorwaarde deelnemen: hijzelf mocht absoluut niet het middelpunt zijn en de bijeenkomst diende in het teken van Europa te staan, want ‘het moest wel ergens over gaan’.

Dhr. Wellenstein bleef tot op zeer hoge leeftijd geïnteresseerd in politiek en de actualiteit. Zijn aandacht ging vooral uit naar Europa en het Europees gedachtengoed. Een indrukwekkende loopbaan in Brussel is hiervan getuige. Deze begon in 1953 bij de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS), de voorloper van de Europese Unie. In de jaren zestig en zeventig bekleedde  Edmund Wellenstein diverse hoge functies in Brussel en was hij onder andere belast met de toetredingsonderhandelingen voor Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken. In 2009 ontving hij voor zijn verdiensten uit handen van Jacques Santer de médaille d’or behorende bij de Prix Mérite Européen.

Instituut Clingendael en de Internationale Spectator gedenken in Edmund Wellenstein een zeer bijzondere man, die door zijn grote kennis en ervaring in hoge mate heeft bijgedragen aan het debat over Europa. Hij was een buitengewoon sympathiek, hoffelijk en erudiet mens en is voor velen een bron van inspiratie geweest.

Namens directie en medewerkers,

Ko Colijn, directeur Instituut Clingendael

 

Auteurs

Ko Colijn
Em. hoogleraar, journalist en voormalig Clingendael-directeur
Fred van Staden
Emeritus-hoogleraar Universiteit Leiden