Klimaat, energie en grondstoffen: Wanneer komt die trendbreuk?
Analyse Duurzaamheid & Economie

Klimaat, energie en grondstoffen: Wanneer komt die trendbreuk?

29 Jan 2015 - 15:12
Photo: Windmolens in Murdock, Utah. Bron: Flickr.com, Sarah Murray.
Terug naar archief

In het internationale klimaat-, energie- en grondstoffenbeleid wacht iedereen al jaren op een trendbreuk. Wanneer maken we eindelijk afspraken die echt leiden tot een klimaatverandering van maximaal twee graden? Wanneer stappen we nu eens massaal over van fossiele op hernieuwbare energie? En wanneer komen we dichter bij een duurzaam beheer van onze grondstoffen? Dit artikel bespreekt kort de belangrijkste internationale trends op het gebied van klimaat, energie en grondstoffen voor het komende jaar. Gaat 2015 ons wellicht die trendbreuk opleveren?

Auteurs

Hans Bolscher
Expert op het gebied van klimaat, energie en duurzaam beleid