Meer, minder, anders: de toekomst van de EU-27
Analyse Europese Zaken

Meer, minder, anders: de toekomst van de EU-27

22 Sep 2016 - 10:46
Terug naar archief
Author(s):

Op 16 september komen de 27 politieke leiders van de EU-lidstaten (28 minus het Verenigd Koninkrijk) informeel in Bratislava bijeen om over de toekomst van de Unie te praten. Politieke reflectie is nodig, zo besloten zij op 29 juni jl., nu een meerderheid van de Britse bevolking zich zes dagen daarvóór voor een Britse terugtrekking uit de Unie heeft uitgesproken. Die reflectie betreft de gevoelde noodzaak tot hervorming van de Unie. Hervorming noodzakelijk om in een verband van 27 zonder het VK voort te gaan; maar hervorming die vooral opportuun wordt geacht om het hoofd te kunnen bieden aan het breed aanwezige onbehagen over de Unie in tal van lidstaten. Maar welke opties hebben de regeringsleiders en staatshoofden? Is ook maar een begin van consensus mogelijk over de te nemen stappen? Wat zijn de obstakels op de weg naar hervorming?

 

Lees het volledige artikel in het dossier 'Na de Brexit: wat nu met de EU?'

Auteurs

Jan Rood
Senior research fellow bij Instituut Clingendael