Meer steun aan mensenrechten­verdedigers noodzakelijk
Analyse Geopolitiek & Wereldorde

Meer steun aan mensenrechten­verdedigers noodzakelijk

24 Jan 2018 - 16:37
Photo: Hayk Barseghyan / Flickr
Terug naar archief
Author(s):

Sinds enige jaren vindt wereldwijd een ongekende aanval op het maatschappelijk middenveld plaats die de burgerrechten steeds meer inperkt. Regeringen nemen vérgaande maatregelen die een inbreuk vormen op onze vrijheid van meningsuiting, vergadering en vereniging. Soms is dat effect onbedoeld, maar in veel landen gebeurt het welbewust. Deze trend is niet nieuw, maar heeft zich de laatste vijf jaar dusdanig verbreed, verdiept en versneld dat je rustig van een epidemie kunt spreken. Bijzonder zorgelijk is dat de trend inmiddels ook de Europese Unie heeft bereikt.

Lees het volledige artikel in ons dossier: Mensenrechten: pijler of hinderpaal van buitenlandbeleid?

Auteurs

Nicole Sprokel
Senior Political Affairs Officer at Amnesty International