Tussen orde en wanorde: de wereld anno de 21e eeuw
Analyse Geopolitiek & Wereldorde

Tussen orde en wanorde: de wereld anno de 21e eeuw

14 Apr 2016 - 13:23
Photo: YouTube
Terug naar archief
Author(s):

De periode van de Koude Oorlog lijkt achteraf bezien een periode te zijn geweest van een bewonderenswaardige mate van stabiliteit en overzichtelijkheid. De Verenigde Staten en de Sovjetunie hielden elkaar via het mechanisme van wederzijds gegarandeerde nucleaire vernietiging in een houdgreep, wat resulteerde in scherp afgebakende en stabiele blokgrenzen. De wereld lag ‘muurvast’. Voor zover zich conflicten tussen Oost en West voordeden, speelden deze zich op proxy-wijze af in gebieden die buiten de directe invloedssfeer lagen. Escalatie naar een hoger bipolair niveau werd zo voorkomen.

Lees het volledige artikel in het dossier 'Orde in de wereld van morgen'.

Auteurs

Jan Rood
Senior research fellow bij Instituut Clingendael