Clingendael Spectator Schrijfwedstrijd voor Studenten

Ons magazine biedt een platform voor onderzoekers om hun wetenschappelijke bevindingen te verspreiden onder een breed (internationaal) publiek. Het vertalen en inkorten van een academisch artikel naar een toegankelijk, helder en beknopt artikel is een serieuze uitdaging, vertellen onze auteurs ons vaak. Daarom daagt de Clingendael Spectator studenten uit om een poging te wagen.

Heb jij interessant onderzoek gedaan naar actuele politieke ontwikkelingen? Wil jij jouw bevindingen publiceren bij hét magazine voor internationale betrekkingen in Nederland? En wil jij jouw onderzoek toegankelijk maken voor een breder publiek? Doe dan mee aan de Clingendael Spectator schrijfwedstrijd voor studenten. Alle bachelor- en masterstudenten (van bijvoorbeeld Internationale Betrekkingen, Geschiedenis, Politicologie, Europese Studies etc.) die grondig onderzoek hebben gedaan naar wereldpolitiek zijn welkom om een Nederlandstalig artikel in te zenden.

De jury bestaat uit de kernredactie van de Clingendael Spectator, i.e. hoofdredacteur Jan Rood (Clingendael/Universiteit Leiden/NGIZ) en twee leden van de redactieraad van de Clingendael Spectator.

Stuur uiterlijk vóór 15 juli een artikel van max. 2.000 woorden in het Nederlands met een korte toelichting van wie je bent en welke studie je doet naar spectator@clingendael.org

De winnaar wordt bekendgemaakt op 19 augustus en haar/zijn artikel wordt op de website van de Clingendael Spectator gepubliceerd.