3 – 2015 (jrg. 69)

redactioneel

Op de gladde weg naar een veiligere, gezondere en schonere wereld

Redactie

De derde digitale editie van de Internationale Spectator van dit jaar presenteert een kwartet artikelen en een column over de huidige mondiale veiligheidssituatie en haar implicaties voor het Nederlandse defensie­apparaat. In de artikelen komen de volgende vragen aan de orde: welke krijgsmacht past het best bij het huidige dreigingsniveau; is ‘meer’ krijgsmacht de oplossing of moeten we juist meer aan pooling & sharing gaan doen? En wat betreft de NAVO wordt stilgestaan bij het teruggekeerde belang van collectieve verdediging, zoals onderstreept in de slotverklaring van de Top van Wales: welke rol kan Nederland daarin spelen? Wat zijn voorts onze prioritaire partners in de internationale defensie­samen­werking? In de column een pleidooi voor strategisch beraad over een integrale veiligheidsbenadering.

Dan vonden er afgelopen jaar in de hoogste regionen van de EU enkele belangrijke wisselingen van de wacht plaats. Zoals bij de Europese Raad, waar Herman Van Rompuy na vijf jaar als voorzitter afzwaaide. Hoe heeft deze ‘‘grijze muis’’ uit België zich kunnen ontpoppen tot een bruggenbouwer, die de EU door zijn grootste crisis ooit heeft geloodst? In deze editie een evaluatie van Van Rompuy’s ambtstermijn, aan de hand van tien sleutelmomenten. De Belg gaf het estafettestokje eind vorig jaar door aan de Pool Donald Tusk, wiens achtergrond en beweegredenen hier uitgebreid uiteen worden gezet. In welk spanningsveld beweegt de ex-premier van Polen zich en heeft dit gevolgen voor de interinstitutionele verhoudingen binnen de EU? Ook in de Europese Commissie kwam de voorzittershamer in andere handen: José Manuel Barroso maakte na tien jaar plaats voor Jean Claude Juncker. Hoe heeft het Commissie-voorzitterschap zich de afgelopen halve eeuw ontwikkeld? U leest het in deze editie.

Vervolgens aandacht voor het mondiale gezondheidsbeleid. Het lijkt erop dat de wereld een verdere uitbraak van Ebola bespaard blijft. De vraag is: door meer geluk dan wijsheid? Welke steken heeft de internationale gemeenschap laten vallen in de bestrijding van het virus, en kunnen we hieruit waardevolle lessen trekken voor de toekomst?

Één Cubaanse zwaluw maakt nog geen zomer: geven de onderhandelingen tussen Havana en Washington reden tot optimisme, of is deze conclusie te voorbarig?

Ook qua ontwikkelingssamenwerking en op klimaat- en energiegebied valt er in editie 3 weer veel te ontdekken. Dit najaar staan deze thema’s namelijk uitgebreid op de internationale politieke agenda, met de Algemene Vergadering van de VN en de Klimaattop in Parijs als hoogtepunten. Hoe soepel zal de transitie van Millennium Development Goals naar Sustainable Development Goals verlopen? Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van mondiaal klimaatbeleid? Een echte doorbraak wordt in Parijs niet verwacht; toch stemmen de klimaat-initiatieven vanuit het bedrijfsleven, NGO’s en civil society tot hoop voor de toekomst. Voorts kijkt deze editie naar het nieuwe energie-en klimaatbeleid van het Verenigd Koninkrijk en de lessen die Nederland uit de Britse ervaring kan trekken.

De groeipijnen in de relatie tussen staat en maatschappelijk middenveld in Turkije staan centraal in de recensie van de bundel Turkije en de weg naar democratie, terwijl de rubriek ‘Nieuw Verschenen’ recente boeken over de CIA, private militaire bedrijven en terrorisme in de schijnwerper zet. Editie 3 wordt afgesloten met een bespreking van de documentaire ‘Cargo 200’, waarin de maatschappelijke discussies in Rusland rondom de dodentransporten van gesneuvelde Russische soldaten uit Oekraïne voor het voetlicht worden gebracht.

De redactie van de Internationale Spectator wenst u allen veel leesplezier toe.

Blijf op de hoogte en/of zoek diepgang: via onze Website en Nieuwsbrief!

Bezoek onze website, ook voor toegang tot ons uitgebreide archief: voor nog meer duiding en diepgang bij de internationale ontwikkelingen van vandaag en morgen. Ook brengt de Internationale Spectator maandelijks een Nieuwsbrief uit, met daarin nieuws van de redactie, de aankondiging en inhoud van de komende aflevering, de agenda voor de komende maand, en veel meer. U kunt zich gratis aanmelden voor deze Nieuwsbrief.

Coverfoto: © Wikimedia Commons, Pel Laurens