Antoine Buyse

Antoine Buyse

Hoogleraar mensenrechten aan de Universiteit Utrecht

Antoine Buyse is hoogleraar rechten van de mens in multidisciplinair perspectief en directeur van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM). Hij verzorgt onderwijs op het gebied van mensenrechten binnen het departement rechtsgeleerdheid en op het gebied van mensenrechten en conflicten bij het centrum voor conflictstudies. Daarnaast is hij hoofdredacteur van de Netherlands Quarterly of Human Rights en beheert hij een weblog over het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Hij is als onderzoeker verbonden aan het Utrecht Centre for Global Challenges (UGLOBE), aan het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing en aan het universitaire strategische thema 'Institutions'. Hij doet onderzoek naar Europese mensenrechten en speciaal de positie van civil society.

My work
Serie - Diplomatie & Buitenlandse Zaken
Mensenrechten als leidraad voor ons buitenlandbeleid?