Jaap Anten

Jaap Anten

Specialist maritieme en militaire historie en geostrategie

Jaap Anten is gepromoveerd in marinestrategie en verbonden aan de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht van de Gemeenschappelijke Officieren Verenigingen (GOV), die niet verantwoordelijk is voor de inhoud van zijn bijdragen.

My work
Opinie - Conflict en Fragiele Staten
Europese militaire bijdrage Zuid-Chinese Zee verandert niets