Jacco Pekelder

Jacco Pekelder

Historicus en Duitslandkenner

Prof. Dr. Jacco Pekelder (1967) werkt als associate professor aan de Universeit Utrecht en Honorarprofessor für die neueste Geschchte Westeuropas aan de Universität des Saarlandes in Duitsland. Tot zijn publicaties behoren onder meer Nederland en de DDR. Beeldvorming en betrekkingen, 1949-1989 (1998) en Nieuw nabuurschap. Nederland en Duitsland na de val van de Muur (2014). Momenteel schrijft hij een boek over de reacties van Europese naties op de Duitse eenwording in de 19de eeuw en de herleving van de Duitse kwestie in de onze. Meer over dat project in deze clip: ‘A question of leadership: Germany in Europe’.