Nicola Jägers

Nicola Jägers

Hoogleraar mensenrechten aan de Universiteit Tilburg

Nicola Jägers is hoogleraar International Human Rights Law bij Tilburg Law School en bekleedt daarnaast ook de functie van collegelid bij het College voor de Rechten van de Mens. Haar onderzoek en onderwijs richt zich op mensenrechten en de rol van het bedrijfsleven en de gevolgen van de globalisering op de verwezenlijking van de rechten van de mens.

My work
Serie - Diplomatie & Buitenlandse Zaken
Mensenrechten als leidraad voor ons buitenlandbeleid?