Sarah de Lange

Sarah de Lange

Bijzonder hoogleraar Politicologie

Prof. dr. Sarah de Lange bekleedt de J.M. Den Uyl-leerstoel van de Wiardi Beckman Stichting aan de Universiteit van Amsterdam. In haar onderzoek richt De Lange zich o.a. op extremisme, populisme en partijcompetitie in politieke systemen.

My work
Serie - Diplomatie & Buitenlandse Zaken
De strijd om de liberale democratie sinds 1989