Yvonne Donders

Yvonne Donders

Hoogleraar mensenrechten aan de Universiteit van Amsterdam

Yvonne Donders is hoogleraar Internationale Mensenrechten en voorzitter van de afdeling Internationaal en Europees Publiekrecht van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daarnaast is ze sinds 2019 lid van het College voor de Rechten van de Mens.
Zij studeerde internationale betrekkingen en promoveerde op onderzoek naar het mensenrecht op culturele identiteit aan de Universiteit Maastricht. Eerder werkte ze bij de afdeling Mensenrechten van het Internationale Secretariaat van UNESCO in Parijs en was directeur van het Amsterdam Centre for International Law van de Rechtenfaculteit van UvA. Haar onderwijs en onderzoek beslaan het terrein van internationaal publiekrecht, in het bijzonder internationale mensenrechten, economische, sociale en culturele mensenrechten en culturele diversiteit. Daarnaast is Donders lid van de commissie Mensenrechten van de Adviescommissie Internationale Vraagstukken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

My work
Serie - Diplomatie & Buitenlandse Zaken
Mensenrechten als leidraad voor ons buitenlandbeleid?