Debat: China is (niet) onze vijand
Opinie Geopolitiek & Wereldorde

Debat: China is (niet) onze vijand

28 Oct 2020 - 15:54
Photo: Pixabay
Terug naar archief

Vormt China met zijn geopolitieke en economische ambities een gevaar voor Europa? Is er sprake van een mondiale ideologische strijd tussen democratieën en dictaturen waarbij westerse waarden het onderspit zullen delven? Hoe dient Nederland zich op te stellen tegenover China? In dit debat delen Henk Schulte Nordholt en Friso Stevens hun uiteenlopende visie.

Sinoloog Henk Schulte Nordholt schreef eerder samen met Alex Krijger in de Volkskrant dat het Nederlandse China-beleid achterhaald is door het steeds assertiever wordende gedrag van Beijing en dat het Westen zich als collectief front dient te verzetten tegen verdere verspreiding van de Chinese invloedssfeer.1 Promovendus en HCSS-onderzoeker Friso Stevens stelt echter dat China geen directe militaire dreiging vormt voor Europa en Nederland. Volgens Stevens proberen de auteurs Nederland en Europa in een nieuwe Koude Oorlog met China te rommelen.

Lees hier zijn artikel: Een realistisch China-beleid zonder nieuwe Koude Oorlog

In een repliek op Stevens beargumenteert Henk Schulte Nordholt dat het Westen wel degelijk afhankelijk dreigt te worden van een vijandige mogendheid, gezien China’s ambitie om de industriële en technologische supermacht van de wereld te worden. Ondertussen lapt Peking de internationale rechtsorde aan haar laars. De win-win gedachte is uiteindelijk naïef. "Voor Chinese machthebbers, met name het huidige regime, telt alleen de eindoverwinning."

Lees hier zijn artikel: Voor China telt alleen de eindoverwinning

Auteurs

Friso Stevens
China en Oost-Azië-specialist
Henk Schulte Nordholt
Sinoloog en schrijver