Kees van der Staaij

Kees van der Staaij

Fractievoorzitter van de SGP

Kees van der Staaij (1968) is sinds 19 mei 1998 lid van de Tweede Kamerfractie van de SGP . Hij is sinds 2010 politiek leider van de SGP. De heer Van der Staaij was adjunct-chefjurist bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de Tweede Kamer houdt hij zich bezig met algemene politiek onderwerpen, veiligheid en justitie, buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking, wonen, Koninklijk Huis, en volksgezondheid, welzijn en sport.

My work
Redactioneel - Conflict en Fragiele Staten
Vierluik: de dilemma's na 17 jaar War on Terror
Serie - Conflict en Fragiele Staten
17 jaar war on terror: De paradox van het pistool