Vierluik: de dilemma's na 17 jaar War on Terror
Redactioneel Conflict en Fragiele Staten

Vierluik: de dilemma's na 17 jaar War on Terror

05 Sep 2018 - 15:06
Photo: Gorilla
Terug naar archief

De terroristische aanslagen op 11 september 2001 in New York en Washington vormden voor de Verenigde Staten de directe aanleiding om de "oorlog aan het terrorisme" te verklaren. Zo begon een grootschalige strijd tegen het terrorisme die na zeventien jaar nog altijd niet gestreden is. SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut pleitte eind juni in de Clingendael Spectator voor de beëindiging van deze oorlog omdat juist de militaire aanpak van terrorisme averechtse resultaten zou opleveren. In dit vierluik gaan twee collega-buitenlandwoordvoerders en Clingendael-deskundige Bibi van Ginkel het debat aan. Wat is wijsheid na zeventien jaar War on Terror?

17 jaar war on terrorSP: Stop de waanzin
‘Er is gekozen voor oneindige oorlog, waarin leiders beloven het terrorisme te verslaan door inzet van de krijgsmacht’, stelt Sadet Karabulut in haar oorspronkelijke betoog. Volgens het SP-Tweede Kamerlid moet ondanks de ineenstorting van het kalifaat van IS geconcludeerd worden dat die aanpak faliekant is mislukt. Ze pleit daarom voor een herwaardering van de diplomatie.

50PLUS: Terroristen hebben geen boodschap aan diplomatie 
Ook 50PLUS-fractievoorzitter Henk Krol betwijfelt samen met 50PLUS-17 jaar war on terrorbuitenlandwoordvoerder Martin van Rooijen of internationale diplomatie het juiste wapen is tegen internationaal terrorisme. ‘IS, Al Qaida en de Taliban hebben hun positie niet versterkt via de onderhandelingstafel, maar met vaak grof militair geweld.  We moeten niet de illusie hebben wat we met resoluties van de Veiligheidsraad – ook niet in een andere samenstelling – betere resultaten hadden kunnen bereiken. 

17 jaar war on terrorSGP: Paradox van het pistool
Buitenlandwoordvoerder bij de SGP Kees van der Staaij deelt Karabuluts gevoel van afkeur over het feit dat de strijd tegen het terrorisme maar blijft voortduren, maar spreekt van de “paradox van het pistool”, oftewel geweldsmiddelen inzetten om erger te voorkomen ‘in de wetenschap dat vrede en veiligheid per definitie zaken zijn van de lange adem’.

De terrorisme-expert: Reflectie van het beleid is noodzakelijk 
Clingendael-onderzoeker Bibi van Ginkel ziet in discussies over evaluatie 17 jaar war on terrorvan beleid om terrorisme en radicalisering tegen te gaan, dat er veelal wordt voorbijgegaan aan het verschil tussen effecten op de korte termijn en lange termijn. ‘Een kortetermijneffect van militair optreden kan een positief resultaat opleveren. Zonder maatregelen die er tevens voor zorgen dat het positieve resultaat ook op lange termijn geborgd wordt, is die inspanning echter in feite verspilling van geld en middelen, om nog niet te spreken van onverantwoord beleid dat op lange termijn de veiligheid verder in het geding brengt.’

 

Auteurs

Sadet Karabulut
SP-Tweede Kamerlid en woordvoerder Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking
Henk Krol
Voorzitter Tweede Kamerfractie 50PLUS
Martin van Rooijen
Buitenlandwoordvoerder 50PLUS
Bibi van Ginkel
Senior Research Fellow at the Clingendael Institute
Kees van der Staaij
Fractievoorzitter van de SGP