2 – 2015 (jrg. 69)

redactioneel

Over het charisma van China’s nieuwe president en Letland aan het roer van Europa

Redactie

Wat is de Nederlandse reactie op de recente terroristische aanslagen in Parijs en Kopenhagen? Ons land raakte in de greep van morele hysterie, vergelijkbaar met de respons na de aanslagen van 9/11, zo schrijft Paul Aarts in zijn column voor deze tweede digitale editie van de Internationale Spectator.

Deze aflevering opent met een artikel over wereldmacht China: welke invloed heeft het leiderschap van de charismatische president Xi Jinping op de Chinese buitenlandse politiek, en welke gevolgen heeft dit voor de Chinese houding ten opzichte van de Europese Unie?

Die Unie wordt in de eerste helft van 2015 geleid door Letland. De rol van Letland als Baltische bemiddelaar staat daarin centraal, gekenmerkt door het benadrukken van de noodzaak van regionale cohesie en het zo veel mogelijk uitvlakken van scheidslijnen. De aanwezigheid van een grote groep Russischtalige gemeenschappen in Letland mist zijn uitwerking niet op economisch en politiek gebied, wat mogelijk consequenties heeft voor de relatie tussen Rusland en de Europese Unie.

Ruim 25 jaar geleden hield de DDR, en daarmee de Duitse tweedeling, formeel op te bestaan. Toch zijn de contouren van de verdwenen staat nog altijd duidelijk herkenbaar: de Oost-Duitse economie loopt significant achter op de West-Duitse, waardoor polarisatie op de loer ligt.

Het Europees Parlement heeft de afgelopen decennia zijn invloed zien groeien in de benoemingsprocedure van de voorzitter van de Europese Commissie, met als hoogtepunt de aanstelling van Jean-Claude Juncker. De Europese Raad moest in dit proces de aftocht blazen; zijn hiermee de machtsverhoudingen binnen het Europese institutionele landschap definitief verschoven? In dit nummer krijgt u een antwoord op die vraag.

Ook komen de naleving van het EU-begrotingsbeleid en de oprichting van onafhankelijke begrotingsautoriteiten aan bod, specifiek de rol van de Europese Commissie in dit proces. Moet zij zich opwerpen als netwerkmanager of staat de onafhankelijkheid van dit instituut zelf ter discussie?

En dan de innige samenwerking tussen de Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten: de Amerikaanse NSA krijgt doorgaans buitenproportioneel veel aandacht, maar de rol van de Britse GCHQ blijft onderbelicht. Daarom in dit nummer de schijnwerper op het jarenlange partnerschap tussen Washington en Londen op het gebied van intelligence.

In de boekrecensie aandacht voor ‘World Order’, het nieuwe boek van Henry Kissinger, waarin de nadruk wordt gelegd op het ontbreken van een mondiale orde in de post-post-Koude-Oorlog-periode. In de rubriek ‘Nieuw Verschenen’ vindt u boeken over terrorisme en terrorismebestrijding in Afrika en Irak, en in de filmrecensie een portret van hoofdaanklaagster Claudia Paz y Paz die moedig ten strijde trekt tegen de corruptie en straffeloosheid in Guatemala.

De redactie wenst u veel leesplezier toe bij deze tweede digitale editie van de Internationale Spectator.

Blijf op de hoogte en/of zoek diepgang: via onze Website en Nieuwsbrief!

Bezoek onze website, ook voor toegang tot ons uitgebreide archief: voor nog meer duiding en diepgang bij de internationale ontwikkelingen van vandaag en morgen. Ook brengt de Internationale Spectator maandelijks een Nieuwsbrief uit, met daarin nieuws van de redactie, de aankondiging en inhoud van de komende aflevering, de agenda voor de komende maand, en veel meer. U kunt zich gratis aanmelden voor deze Nieuwsbrief.

Coverfoto: © Flickr.com, Minister-president Rutte