Terug naar archief
Author(s):
De wereld door de ogen van ons team van spectators

Baudettisme en buitenlandse politiek

29 Aug 2017 - 12:14

Ik verkondig geen meningen, het zijn feiten,” onderbrak Thierry Baudet zijn interviewer van het zomernummer van de Haagse Post. Het onderscheid deert de Nederlandse pers niet, het clownsduo Baudet/Hiddema levert vertier en dat geeft podium. IJdele kwinkslagen, Latijnse frasen, homeopathische verdunning van de samenleving en tegelijkertijd een recent pleidooi voor “rassenintegratie tussen de lakens”, seksleven en de vleugel zijn interessanter dan de waarheid. We moeten er misschien niet te gretig op reageren, maar Forum voor Democratie verviervoudigt er momenteel bijna door in de peilingen, groeit niet ten koste van maar naast de PVV van Wilders en vertegenwoordigt, hoe je het ook wendt of keert, bij een kabinet met slechts een zeer krappe parlementaire meerderheid een niet te veronachtzamen geluid.

Dat is op het terrein van buitenlandse politiek verontrustend, want de voor het duo kenmerkende lichtzinnigheid (wat mij betreft overigens al ruimschoots aangetoond bij controversiële theorieën over het verband tussen Europese integratie en oorlog, resp. de verheerlijking van de natiestaat, de motivering van het Oekraïnereferendum) zou een klein afhankelijk land als Nederland erg kunnen schaden, als dit geluid te populair, of zelfs en vogue zou worden.

Om die reden volg ik het stel serieus en waakzaam, maar eigenlijk was ik er al definitief klaar mee toen dr. Baudet van het  tv-programma Buitenhof op 4 december vorig jaar, kort na de winst van Trump en bij voorbaat gevoelig voor de electorale potentie van de historicus, drie minuten gratis zendtijd kreeg om de lof van het Trumpisme te bezingen. Hij vestigde een historisch record door in elke zin minstens één, onweersproken, foute mening dan wel feit te produceren. For the record, achtereenvolgens:

  1. werd de consequent als ‘Maddis’ (= Mattis) opgevoerde en ‘deze week benoemde’  (was ook onjuist, want was nog niet benoemd) minister van defensie het citaat in de mond gelegd “dat een land dat Stalin bewapende om Hitler te verslaan, zeker ook met Poetin kan samenwerken om IS te verslaan”. Onzorgvuldig, want het was Trump zelf die een anti-al Qaida-alliantie met de Russen had gesuggereerd. Veelzeggender citaat van Mattis, niet genoemd door Baudet, is overigens: “It’s fun to shoot some people. I’ll be right up there with you. I like brawling.”
  2. werd aan Francis Fukuyama de stelling toegeschreven dat diens End of History het ‘opheffen van de landsgrenzen’, dus van natiestaten, impliceerde. Bovendien werd hij aangehaald als pleitbezorger van het desnoods ‘kwaadschiks’ verbreiden van de liberale democratische orde over de wereld.  Allebei onzin, de liberale democratie was  door Fukuyama uitgeroepen tot de dominante (dus niet enige, maar wel meest succesvolle) politieke orde.
  3. stelde hij dat Fukuyama’s gedachtengoed de loper had uitgerold voor een ‘agressieve strategie’ van de Verenigde Staten om overal regime change te bewerkstelligen, “te beginnen met Servië dat Kosovo moest afstaan”. Geschiedvervalsing. (Was de roll back van Saddam Hoessein uit Koeweit in 1991 toonbeeld van Amerikaanse agressie? Idem Dayton 1996 en Allied Force/Kosovo 1999?)
  4. zou Trump een multipolaire wereldorde willen. Onzin, een multipolaire wereldorde is niet iets wat een president van de VS ‘wil’, hij erft dat systeem (dat zich overigens al jaren ontwikkelt). Zijn strijdkreet ‘America First’ wijst overigens allerminst op een aanvaarding van een wereldorde waarin andere grootmachten een Metternichiaanse gelijkwaardigheid is vergund.
  5. zou Trump op stabiliteit in het Midden-Oosten koersen, “dat is goed voor Nederland en Europa”. Onzin, alleen al zijn geproclameerde sabotage van de nucleaire deal van de P5+1 met Iran en zijn standpunt ten aanzien van de nederzettingen op de Westbank zullen voor grote moeilijkheden zorgen en wellicht uitzaaiing van kernwapens in de regio: niet goed dus voor Nederland en Europa. Van zijn keuze voor Saoedi-Arabië in de oorlog tegen Jemen en tegen Qatar konden we nog niet weten, maar erg gelukkig zijn ze, met de kennis van nu, niet.
  6. werden Obama en Clinton (Hillary) beschuldigd van ‘spierballentaal’. Welke? Hoe kan van Obama, die weliswaar ongelukkig in zijn keuzes ten aanzien van Afghanistan, Irak, Libië, Syrië en Oekraïne is geweest, en juist teveel ’strategisch geduld’ wordt verweten, ervan beschuldigd worden dat hij dreigende taal heeft uitgeslagen en wars of choice doelbewust heeft opgezocht?
  7. stelde Baudet dat ‘wij’ last hebben van “de door Amerika veroorzaakte instabiliteit” in de wereld en dus in onze handen mogen knijpen met Trump, die daar een eind aan zal maken. Een groteske samenvatting van de wereldpolitiek van de afgelopen twintig jaar, waarin trouwens nog altijd minder oorlogen worden gevoerd dan tijdens de Koude Oorlog.
  8. dat “de door Amerika veroorzaakte instabiliteit” Europa zou afschepen met terreuraanslagen en migratie. Onzin, verreweg de meeste migratie en terreuraanslagen vinden niet in Europa, maar in de moslimwereld plaats; 2% van de aanslagen vond in 2016, volgens de Global Terrorism Database van de University of Maryland, in West-Europa plaats, waarbij 0,7% van de mondiale terreurslachtoffers sneuvelden.

Drie minuten feiten noch meningen, maar historische charlatanerie, en nog vier jaar te gaan.

Auteurs

Ko Colijn
Em. hoogleraar, journalist en voormalig Clingendael-directeur