Peter Knoope

Peter Knoope

Senior Visiting Fellow Clingendael

Peter Knoope is een diplomaat. Hij was onder andere het hoofd van de missie naar Afghanistan en hij leidde de afdeling Humanitaire Hulp bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Momenteel is Peter een senior visiting fellow bij het International Centre for Counter-Terrorism in Den Haag (ICCT). Hij was directeur van het ICCT toen het werd opgericht in 2014. Daarvoor werkte hij voor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb). Bij de NCTb was hij verantwoordelijk voor de coördinatie tussen het nationale en internationale terrorismebeleid van de Nederlandse overheid. Verder heeft hij gewerkt in ontwikkelingssamenwerking en onderzoeksprogramma's in Tanzania, Kameroen en Senegal.

 

My work
Opinie - Conflict en Fragiele Staten
Het honderd jaar smeulende vuur in Sri Lanka
Columns - Conflict en Fragiele Staten
Het Westerse ongeloof in de tweede Arabische Lentegolf
Opinie - Conflict en Fragiele Staten
Netanyahu’s victory and the exploitation of fear and anger
Columns - Diplomatie en Buitenlandse Zaken
Reïntegratie voormalige IS-strijders uit Europa is noodzaak
Opinie - Conflict en Fragiele Staten
Nederlandse VN-gezant in Jemen heeft alle steun hard nodig
Columns - Conflict en Fragiele Staten
Jihadisme in de Sahel? Look again