Terug naar archief
Author(s):
De wereld door de ogen van ons team van spectators

Tijd om de EU-onderhandelingen met Turkije op te schorten

04 Jul 2018 - 12:41

Heel even leek het er op dat de Turkse verkiezingen spannend zouden worden. Dat op zich was al verbazingwekkend gezien het feit dat 90 procent van de Turkse media in handen is van de regeringspartij en er campagne moest worden onder een noodtoestand. De oppositie was sterk verenigd, en de peilingen spraken in hun voordeel. Maar deze zaten ernaast: de huidige president Erdogan werd direct in de eerste ronde herkozen en zijn AK-partij, behaalde samen met coalitiepartner MHP, de meerderheid bij de gelijktijdig gehouden parlementsverkiezingen. Hoewel onregelmatigheden waren geconstateerd op verkiezingsdag, accepteerde de oppositie uiteindelijk de uitslag. Ondanks een zeer oneerlijke campagne, kwamen de tellingen, zo was hun argument, min of meer overeen met die van de officiële kiesraad.

 De gok van Erdogan om de verkiezingen te vervroegen, lijkt geslaagd. Hij heeft geprofiteerd van zijn huidige populariteit en kunnen voorkomen dat de groeiende economische problemen van Turkije het dominante thema werden. De uitslag betekent dat hij nu uitvoering kan geven aan de grondwetswijzigingen die in 2017 bij referendum – door een kleine meerderheid – zijn goedgekeurd en hem vrijwel onbeperkte macht geven. Op één punt heeft hij echter moeten inleveren: het is niet gelukt zijn partij een absolute meerderheid te bezorgen, omdat de pro-Koerdische HDP de kiesdrempel van 10 procent heeft behaald. Een kleine tegenslag dus, maar geen man overboord.

Een autocratisch bestuurd land kan EU-lidmaatschap vergeten

 Met zijn herverkiezingen heeft president Erdogan nu een vrijbrief om zijn politieke tegenstanders nog harder aan te pakken, de media verder te muilkorven en de rechtsstaat naar zijn hand te zetten. En die andere 48 procent van de bevolking, die niet voor Erdogan heeft gestemd? Zij hopen natuurlijk op een krachtig tegensignaal van de Europese Unie, maar die blijft tot op heden uit. De Europese top van eind juni bood een mooie gelegenheid, maar de reactie van de Europese leiders kwam er op neer dat er in feite niets verandert in de relatie met Turkije. Als EU zetten we geen stap voor of achteruit, en blijven we hangen in de feitelijk bevroren lidmaatschaponderhandelingen tot een alternatief scenario zich aanbiedt.

 Ondertussen blijft president Erdogan volhouden dat EU-lidmaatschap voor het huidige Turkije nog tot de mogelijkheden behoort. Dat is een illusie. Een autocratisch bestuurd land kan EU-lidmaatschap vergeten. Het Europees Parlement heeft vorig jaar aanbevolen de onderhandelingen formeel op te schorten wanneer de nieuwe grondwet wordt ingevoerd. Dat moment is nu daar. Ik pleit daarmee niet voor een isolement van Turkije - het blijft immers een belangrijk geassocieerd land dat op vele manieren met de EU verbonden is. Ondanks alle repressie, blijven oppositiekrachten veerkracht tonen. Als zij de hoop niet hebben opgegeven, mogen wij dat ook niet doen. 

Auteurs

Kati Piri
Lid van het Europees Parlement namens de PvdA