Jaaroverzicht Clingendael Spectator 2022
Redactioneel

Jaaroverzicht Clingendael Spectator 2022

21 Dec 2022 - 14:20
Photo: Pwto / Flickr
Terug naar archief

2022 was een jaar vol geopolitieke schokgolven. De Russische inval in Oekraïne schudde Europa wakker, de NAVO liet voor het eerst sinds jaren nieuwe leden toe en China hield de gemoederen bezig met zijn Taiwanpolitiek. En dat alles gebeurde in het jaar dat de Clingendael Spectator, het onafhankelijke magazine van Instituut Clingendael, zijn 75-jarig jubileum vierde. Tijd voor een overzicht. Hieronder alle Clingendael Spectator-publicaties van het afgelopen jaar, gerangschikt op chronologie en thema.

De Russische invasie in Oekraïne
Op 24 februari werd Europa opgeschud door de Russische invasie in Oekraïne en de Clingendael Spectator zorgde voor duiding. Experts uit Nederland (en daarbuiten) boden hun commentaar en reflecties. Ook organiseerde het online magazine een debat waarbij grote namen op het gebied van internationale betrekkingen reageerden op vragen die leefden onder de Nederlandse bevolking. Tot slot schonk de Spectator afgelopen jaar met de serie ‘Geopolitical Shockwaves’ ook specifiek aandacht aan de sporen die de oorlog achterlaat op het internationale politieke toneel. In Q&A-vorm lieten (en laten ook nog in 2023) internationale auteurs hun licht schijnen op hoe de oorlog hun gebied van expertise raakt.

cover

Dossier: Het Oekraïne-debat

cover

Serie: Geopolitical shockwaves (loopt door in 2023)

De NAVO
Voor het eerst sinds 2010 werkten de leiders van de NAVO dit jaar het Strategisch Concept van de organisatie bij. Maar wat weten we eigenlijk over het doen en laten van de NAVO? In de serie ‘NATO’s new Strategic Concept’ stelde de Clingendael Spectator vijf vragen aan tien experts over de belangrijkste kantelpunten waarvoor de NAVO anno 2022 staat.

cover

Dossier: NATO’s new strategic concept: five key questions

Democratie onder druk
Het vormen van een digitale identiteit, de coronamaatregelen en polarisatie: hoe raken deze ontwikkelingen onze democratie? In de Clingendael Spectator-serie ‘Democratie onder druk’ laten verschillende auteurs hier hun licht over schijnen.

cover

Serie: Democratie onder druk

75 jaar Spectator
2022 was een speciaal jaar voor de Clingendael Spectator: het magazine bestond namelijk 75 jaar! Ter viering van het jubileum boden oud-eindredacteuren Gerard Telkamp en Peter Schregardus een (zowel lange als beknopte) geschiedschrijving van het blad. Ook werden diverse auteurs uitgenodigd om spraakmakende publicaties uit het archief met de kennis van nu te analyseren.

Jubileumstukken

cover

Serie: Met de kennis van nu

Van Washington tot Beijing
In een geopolitiek jaar als 2022 mochten analyses van de VS onder leiding van Biden niet worden gemist. Maar economisch gezien is de VS niet langer de onbetwiste wereldleider; Washington voelt de concurrentie van China, dat zich en steeds nadrukkelijker bemoeit met Taiwan. Welke rol speelden beide landen afgelopen jaar op het geopolitieke wereldtoneel?

Back to Brussels
De Europese Unie stond dit jaar voor tal van uitdagingen: oorlog in Europa, energieproblematiek en digitale dreiging. Wat houdt de gemoederen in Brussel bezig?

De wereld rond
Hoewel grootmachten als de EU, China en de VS met de oorlog in Oekraïne veel aandacht krijgen, verdienen ook minder belichte regio’s en landen onze aandacht. Hoe zit het bijvoorbeeld met de situatie van de Tutsi’s in Congo en wat gebeurt er nu Lula aan de macht is in Brazilië?

Feminisme en buitenlandbeleid
Feminist foreign policy komt steeds meer ter sprake. Maar wat betekent een feministisch buitenlands beleid eigenlijk? En welk verschil heeft het tot nu toe gemaakt? Jutta Joachim schreef voor ons een bijdrage ter duiding.

Tomorrow’s worlds
De Clingendael Spectator lanceerde in 2021 een nieuwe rubriek in samenwerking met Etienne F. Augé, waarin het thema Futures Studies centraal staat. In de tweede bijdrage zet Peter Joosten ons aan het denken over hoe we ons kunnen voorbereiden op de komst van brain controlled machines.

Filmrecensies
Tot slot bood de Clingendael Spectator dit jaar ook ruimte aan de bespreking van popcultuur. Met verschillende recensies laat onder andere Marinus de Ruiter ons zien dat film en politiek nauwer verbonden zijn dan misschien op het eerste gezicht lijkt. En met ‘Wat luistert Clingendael?’ en ‘Wat kijkt Clingendael?’ biedt de redactie lezers een kijkje achter de schermen bij Instituut Clingendael: welke media consumeren Clingendaelonderzoekers eigenlijk zoal?

cover

cover